Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ

ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Η ΓΕΝΕΣΗ, ΚΑΘΑΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ